Resa till USA

Som svensk medborgare kan man normalt resa till USA utan visum om vistelsen är kortare än 90 dagar. Inresetillstånd har tidigare ansöks via ett dokument som fyllts i ombord på planet men detta kan nu göras elektroniskt via en webbsida. Ansökan via webbsidan, ESTA – Electronic System for Travel Authorization, ska göras av resenären i god tid före (senast 72 timmar innan avresa) och blir obligatorisk från och med januari 2009. Att ansöka om inresetillstånd ligger under resenärens eget ansvar. Svar på en ansökan via webbsida kan ses där inom 72 timmar efter ansökan är gjord.

Numera ska vi som resebyrå även lägga in passinformation i flygbokningen. Det är därför viktigt att du mailar oss en kopia på ditt pass.

Nya regler för inresa i USA fr o m 21/1 2016
Fr o m den 21 januari 2016, började USA tillämpa hårdare regler för sitt Visa Waiver Programme, VWP. Svenska medborgare, får med nedan listade undantag, fortsatt resa in i USA och vistas 90 dagar i landet utan visum under förutsättning att man har fått sin ESTA-ansökan godkänd samt att man innehar giltigt pass.

Undantag:
Svenska medborgare som har rest till eller varit i Iran, Irak, Sudan eller Syrien efter den 1 mars 2011 eller har dubbelt medborgarskap i någon av dessa länder. Dessa resenärer måste ansöka om visum via USA:s ambassad eller konsulat. Finns en fortsatt giltig och tidigare beviljad ESTA-ansökan för dessa resenärer, betraktas den som ogiltig och som man alltså måste ansöka om på nytt.

Adress för ESTA-ansökan:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1

För ytterligare information:
www.travel.state.gov
http://stockholm.usembassy.gov

Visa Waiver Program från April 1, 2016 och e-pass
Från och med 1 april 2016 måste alla passagerare inneha ett e-pass vid resa till eller via USA enligt Visa Waiver Program (VWP) samt inneha en godkänd ESTA-ansökan. Ett e-pass, som har en särskild symbol på passets framsida, är en säkrare typ av pass med ett inbäddat elektroniskt chip. Det elektroniska passet utfärdas av behörig myndighet och måste uppfylla internationella normer för säkerställande och lagring av information om innehavaren. Passen kommer att kontrolleras manuellt på flygplatsen.

För ytterligare information, besök den amerikanska ambassadens hemsida:
https://se.usembassy.gov/
 

Ladda mobiler och datorer, råd från Transportstyrelsen

* Från onsdagen 9 juli kan passagerare som flyger direkt från Sverige till USA komma att råka ut en för en extra säkerhetskontroll i avgångsgaten.

* Om passagerarna har med sig mobiltelefon, dator eller annan elektronisk utrustning ombord måste de kunna visa att utrustningen fungerar och verkligen är vad den ser ut att vara.

* Om kontrollen inte kan utföras på grund av att batterierna inte är laddade får inte utrustningen tas ombord på planet.

* Transportstyrelsens råd till resenärerna är att se till så att all utrustning är laddad och att komma i god tid till flygplatsen och avgångsgaten.

Källa: Transportstyrelsen (TT)