Nödnumret 112 inom EU

Telefonnumret 112 det europeiska nödnumret, som kan man kan ringa upp från alla telefonautomater och mobiltelefoner inom EU utan avgift.

 

Information på EU:s hemsida.

 

SOS Alarm i Sverige