UD avråder från resor.

UD avråder normalt från resor till länder där det råder krig eller krigsliknande förhållanden eller andra oroligheter samt i vissa fall vid terroristattacker och naturkatastrofer. Bedömning görs dock alltid i varje enskilt fall.

 

Gå in på länken nedan för en lista på länder som UD avråder resa till.

UD avråder