Tricorona - vår samarbetspartner.

Tricorona är en ledande aktör inom den globala klimatekonomin. Tricoronas verksamhet bedrivs inom miljörelaterade marknadsinstrument, i huvudsak via investeringar i och handel med projektrelaterade utsläppsrätter (CER), inom ramen för kyotoavtalet. Verksamheten bedrivs inom följande områden:

  • Utsläppshandel
  • Klimattjänster (TCP)
  • Mäkling

Klimatkompensation är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att ta ansvar för sin klimatpåverkan. Vill du räkna ut hur mycket det kostar att klimatkompensera din resa? Gå in på länken nedan:

Tricorona Klimatkompensering