Svartlistade flygbolag.

Effektiva flygsäkerhetsnormer i Europa har gjort att vi är bland dem som har den bästa flygtrafiksäkerheten i världen. Samtidigt som Europeiska unionen och dess medlemsstater arbetar tillsammans med säkerhetsmyndigheter i andra länder för att höja säkerhetsstandarden över hela världen, finns det fortfarande vissa flybolag som verkar under förhållanden som inte uppfyller centrala säkerhetskrav.

För att ytterligare förbättra flygtrafiksäkerheten i Europa har Europeiska kommissionen – i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter – beslutat att förbjuda flygbolag som befinns vara osäkra att bedriva verksamhet i europeiskt luftrum.

Dessa flygbolag anges i dokument på hemsidan nedan. Den första förteckningen omfattar alla flygbolag som förbjudits att bedriva verksamhet i Europa. Den andra förteckningen omfattar flygbolag som begränsas till att bedriva verksamhet i Europa under vissa förutsättningar.

 

Klicka på länken nedan:

Svartlistade flygbolag