Grupp & Konferensresor.

En lyckad konferens leds som ett projekt med noggran planering och förberedelse. Vi erbjuder konferensservice för både stora och små företag/organisationer. Med ett personoligt bemötande och en känsla för service och proffesionellt kunnande, ser vi till att konferensen blir 100%!

 

Vi samordnar det logistiska och praktiska arbetet med planering och genomförandet av konferensen. Vi gör upp en projektplan tillsammans med en budget. För varje projekt utser vi en projektledare som är ansvarig för hela arrangemanget och som blir er kontaktperson.

 

Ett arrangemang kan behöva marknadsföras. Vi kan hjälpa till med att göra layout, föreslå/kontrollera textinnehåll, websidor, annonser etc.

 

Konferenslokalen/platsen är viktig för att konferensen skall bli lyckad. Sittningen, IT-strukturen, luncher/middagar på plats, fikapauser, tolkar, transporter etc är alla faktorer av betydelse att beakta.

 

Vi kan handha all kommunikation med deltagaren vilket innebär ett snabbt och effektivt kommunikationsförfarande. Genom vårt IT-system registreras alla anmälningar som vi kan ta emot via email, hemsida, telefon eller fax.

 

Vi bokar upp hotellrum enligt önskemål och ser till att vi får ett bästa pris vid varje enskillt tillfälle. Vi tar emot bokningar, fördelar hotellrumen, skickar ut bekräftelser till deltagaren, skicka listor till hotellet samt handhar nybokningar och avbokningar.

 

Vi tar hand om fakturering och bokföring av ev anmälnings/deltagaravgifter samt hanterar och betalar leverantörsfakturor och arvoden. Vi gör månadsvis avstämningar av intäkter och kostnader under projektets gång och upprättar en slutredovisning när projektet avslutas.

 

Vi ser det sociala programmet med middagar, utflykter, underhållning, program för medföljande etc som en viktig del av konferensen. Vi strävar efter att skapa en helhet som inkluderar både den tekniska, den vetenskapliga och den sociala delen av konferensen. Tillsammans med våra samarbetspartners på plats föreslår och producerar vi hela det sociala programmet.

 

Alla kombinationer ovan går att genomföra. Allt från det enkla till det kompleca. Tillsammans diskuterar vi fram vilket som passar er bäst.