Tanzanias Nationalparker

Serengeti Nationalpark

I Serengeti hittar man en stor mångfald av framför allt däggdjur som gnu, giraff och buffel. Här sker den världsberömda vandringen av framför allt vitskäggig gnu från savannen till buskområdet i norr. För att savann ska kunna skapas krävs ett varmt klimat med torrperioder.Serengeti nationalpark i Tanzania är ett av världens mest unika naturområden. Namnet Serengeti stammar från maasaiernas 'siringet', vilket ungefär betyder 'ett utvidgat område'.

 

Vandringen

Det mest spektakulära, och världsberömda skådespelet är dock migrationen, vandringen av herbivorer, och då främst vitskäggig gnu som just nu i Serengeti har en populationsstorlek av cirka 1,5 miljoner individer. Ett likartat men inte identiskt flyttningsmönster har även zebra och thomsongasell.

 

Från november till januari, mestadels beroende på när de 'korta' regnen börjar, rör sig den huvudsakliga djurmassan österut och västerut i maj i slutet av de 'långa' regnen. I själva verket är det kontinuerliga förflyttningar, så kallade minimigrationer, under hela året, men vid två iögonenfallande tillfällen rör sig merparten av djuren öster- respektive västerut.

 

Den definitiva starten av det stora uppbrottet kommer snabbt, och kan orsakas av en plötslig väderförändring som till exempel en kraftig regnstorm. När huvudmassan av gnuer startat sin vandring mot väster i maj förflyttar de sig från savannen med kort gräs till buskområden i norr och i väster där det finns permanent vatten. Här stannar de under de närmaste fem månaderna tills de 'korta' regnen börjar. Då börjar de återtåget till grässavannerna, och därmed avslutas ett års vandringscykel.

 

Här kan du läsa mer om Serengeti National Park.

 

 

Ngorongoro Nationalpark

Längst ner i kratern finns många olika djurarter som gnuer, zebror och gaseller. Förmodligen har djurlivet här sin tätaste permanenta koncentration i världen. Även fågellivet är rikt representerat, och det har noterats mer än 350 arter i Ngorongoro. Den sodarika Makatsjön drar till sig mängder av fåglar. Vilka arter som besöker sjön beror på den blandning av soda och friskt vatten som för tillfället råder.

 

Djurrikt kratergolv

 

Djuren är lätta att få syn på eftersom terrängen mestadels är savannlikt öppen. Gnuer utgör oftast åtminstone hälften av djurpopulationen, och de har varierat i antal. Bufflar började vandra in i mitten av 1970-talet. Grantgaseller, thomsongaseller, zebror, vårtsvin, babianer är andra vanliga arter. Elefanter kommer inte så ofta ner till kratergolvet, utan de stannar gärna i skogen som omger kratern. Egentligen är det nästan enbart giraffer av savannens djur som man inte träffar på.

Det finns arter som upprätthåller ganska små men stabila populationer. Flodhästar finns i anslutning till färskvattenområden. Vattenbockar, buskbockar och rörbockar är begränsade av tillgången på skog och träskmarker. Fastän koantiloper är savannspecialister har de alltid varit fåtaliga här.Eftersom det finns många bytesdjur finns det också många rovdjur. Många studier av hyenors, lejons och servalers ekologi och beteende har kunnat utföras i kratern, eftersom djuren sedan lång tid är vana vid fordon.

 

Ngorongoro Conservation Area

Ngorongoro-kratern var en gång en stor vulkan som kollapsade för miljontals år sedan. Själva kratern har en yta av 260 kvadratkilometer, och upptar endast 3% av hela naturvårdsområdet Ngorongoro Conservation Area i norra Tanzania. Naturvårdsområdet gränsar och övergår i väster till Serengeti nationalpark och i öster till Great Rift Valley. Förutom en mångfald av biotoper, som medför en fantastisk viltrikedom, innehåller området några av världens rikaste arkeologiska utgrävningsplatser som Olduvai och Laetoli.

 

Klimat

Ngorongoros klimat påverkas av årstiden och geografin. Trots att det är två regnperioder faller praktiskt taget allt regn mellan november och maj. Det kan dessutom variera kraftigt mellan åren. Vanligen kan man färdas i området under hela året, även om det stundtals kan vara mycket leriga vägar, och därmed svårframkomligt. Juni och juli är de kallaste månaderna. Senare på torrsäsongen fylls luften av damm, och ibland rök från gräsbränder, vilket medför att sikten blir dålig på långa avstånd. Varmt väder återvänder i oktober, och när regnen kommer tillbaka blir sikten återigen klar.

Lake Manyara Nationalpark

Manyarasjöns nationalpark ligger i norra Tanzania i närheten av småstaden Mto wa Mbu cirka 120 km väster om staden Arusha. Parken har en area på 330 km2 varav upp till 200 km2 täcks av Manyarasjön vid högvatten.

 

Även om det är en av Tanzanias mindre vilda parker så är Lake Manyara National Park en spektakulär park som kan skryta med en otrolig mångfald av terräng, växt-och djurarter. Parken bildades speciellt för att skydda elefantbesättningar och har gjort detta område världsberömt. Detta ger parken en utmärkt och varierad djurupplevelse med en otrolig mängd livsmiljöer, samt en rik biologisk mångfald som är inklämda i ett relativt litet område i Lake Manyara National Park.

 

Bortsett från elefanterna, är Lake Manyara känd för trädklättrande lejon samt för de tusentals flamingos som lever i sjön. Där finns också en otrolig mångfald av fåglar. Stora hjordar av buffel, gepard, giraffer, flodhäst och impala kan också påträffas.

 

Här kan du läsa mer om Lake Manyara National Park.

 

 

Kilimanjaro Nationalpark

Kilimanjaros nationalpark är en av Afrikas mest berömda parker. Huvudorsaken till detta är naturligtvis själva Kilimanjaro, Afrikas högsta berg och världens högsta berg som inte ingår i en kedja. Berget är 5895 m högt. Det är runt denna bjässe som den 1668 kvadratkilometer stora parken skapats och alla delar av vulkanmassivet, över 2700 meters höjd ingår i parken.

 

Varje år besöker ett antal tusen människor berget Kilimanjaro och genomför långa vandringar genom dess fem klimatzoner. Man kan också bestiga någon av dess tre toppar, Mawenzi, Kibo och Shira, varav Kibos Uhuru Peak är den högsta punkten.

 

 

 

Tarangire Nationalpark

Tarangire brukar kallas elefanternas och baobabträdens park. Tarangire är en park med många ansikten och består av inte mindre än nio vegetationsområden, allt från savann till våtmarker och akacieskog.Områdena kring Tarangirefloden är utmärkta för att se djur. Tarangire är som bäst mellan augusti och november, då det går att se enorma mängder djur. Under övriga tider är parken inte lika djursäker.

 

För den fågelintresserade är Taranagire utmärkt att besöka, då de många naturtyperna lockar till sig ett brett utbud av fågelarter. Under regnsäsong blir många av vägarna i närheten av floden översvämmade, men ur fågelskådningssynpunkt är det ofta den absolut bästa tiden för ett besök.

 

Här kan du läsa mer om Tarangire National Park.

Selous Viltreservat

Selous Game Reserve, som ligger i sydöstra Tanzania, är en av Afrikas största parker. Stora delar av parken består av miomboskog och öppna gräsmarker. Parken är enorm och är inte särskilt välbesökt. I stort sett all safariturism sker norr om den stora Rufijifloden i parkens nordöstra hörn, där också alla lodger och camper ligger.

Ruaha Nationalpark

Ruaha Nationalpark är Tanzanias största nationalpark och täcker ett område på 22 000 km2. Parken ligger mitt i Tanzania, ca 130 km från staden Iringa och parken är en del av ett större ekosystem som inkluderar Rungwa viltreservat, Usangu viltreservat och ett antal mindre skyddade områden. Det är även inom detta område som det är störst chans att stöta på vilda djur som flodhästar, elefanter och rovdjur som lejon, leoparder och hyenor.

 

Här kan du läsa mer om Ruaha Nationalpark.

Historia

Serengeti skyddades första gången 1921, men fick nationalparksstatus först 1951. Området är knappt 15 000 kvadratkilometer stort, och i Tanzania är det enbart viltreservatet Selous som är större. Serengeti ligger mellan Ngorongoros högländer i söder och, i norr i gränslandet mellan Tanzania och Kenya där Serengeti övergår i Maasai Mara. Höjden över havet varierar mellan 920 och 1 850 meter.

 

Djurlivet

Det mest framträdande och berömda inslaget i Serengeti är dess fauna. Här hittar man den största koncentrationen av savannlevande djur i hela Afrika, och kanske även i hela världen. Enbart antalet gräsätare, herbivorer, kan uppgå till cirka 2,5 miljoner individer. Däggdjur dominerar faunan. Det finns omkring 30 arter herbivorer och 13 arter stora rovdjur. I mångfalden av gräsätare, bara för att nämna några få, finns gnu, zebra, olika gaseller, topi, elefant, buffel, giraff och kongoni. Serengeti är också berömt för sitt fågelliv, och drygt 400 arter har observerats.

Noshörning

Spetsnoshörningen, den svarta noshörningen, är i dag kanske Afrikas mest hotade djurart, vilket är ett direkt resultat av tjuvjakt. Nu görs nästan allt som står i mänsklig makt för att skydda de återstående noshörningarna. Ngorongoro är en av de sista platserna i Tanzania där man numera tämligen säkert kan få se noshörning.