Tricorona - vår samarbetspartner.

Tricorona är en ledande aktör inom den globala klimatekonomin. Tricoronas verksamhet bedrivs inom miljörelaterade marknadsinstrument, i huvudsak via investeringar i och handel med projektrelaterade utsläppsrätter (CER), inom ramen för kyotoavtalet. Verksamheten bedrivs inom följande områden:

  • Utsläppshandel
  • Klimattjänster (TCP)
  • Mäkling

Vill du räkna ut hur mycket det kostar att klimatkompensera din resa? Gå in på länken nedan:

TricoronaGreen Klimatkompensering