Sweden Abroad

Sweden Abroads hemsida innehåller bra tips till olika länder i världen, praktsik information. Bl a kan man anmäla sig att man ska vistas i landet i fråga och då lämna sina kontaktuppgiter.

www.swedenabroad.com​​​​​​​
www.swedenabroad.com/svensklistan​​​​​​​