Allmänt om vaccin och smittorisker.

Många tänker automatiskt på "vaccinationssprutor" när de funderar över möjliga hälsorisker med utlandsresor. Inom den resemediciska specialiteten använder man hellre ord som "reseprofylax" eller liknande.

Enligt Socialstyrelsens författningar är läkare som sysslar med resevaccination bl.a. skyldiga att
- bedöma vaccinationsbehovet för varje individ
- ordinera och lägga upp ett individuellt vaccinationsprogram
- informera patienten/kunden om hälsorisker i samband med resan.

Tänk också på att det för resa till vissa länder är en skyldighet att kunna uppvisa att man har visst vaccinationsskydd.


Läs mer om vaccination på länken nedan.

Vaccinationsguiden